Propagace Vašich služeb na internetu

Umožněte Vašim www-stránkám / eshopu, aby byly na internetu vidět a prodávaly Vás.

Co by jste od správné propagace měli očekávat?  (dát speciální odrážky)

A) maximalizace konverzního poměru (návštěva/nějaký čin na stránce)
B) zlepšení Vašeho umístění ve výsledcích v Google a Seznamu na klíčová slova?
C) nárust počtu uživatelů (zájemců) o opakovaný nákup Vašich produktů
D) rozšířené povědomí o Vaší značce

Nikdy neinvestujte do reklamy, dokud správně neoptimalizujete Váš web, jinak budete ztrácet návštěvníky.

1) Úprava Vaší vlastní webové stránky/eshopu („aby Vám lidi rozumněli“)

fáze A)  komplexní audit (zjišťujeme, jak na tom jste)

A.1.) otestování funkcí Vašeho webu několika uživateli (žena, muž, 20 – 50let)
A.2.) analýza SEO, pomocí dostupných internetových nástrojů

fáze B)  provedení úprav Vašich stránek dle zjištěné analýzy (dostaneme Vás na vrchol)

B.1.) úprava pro uživatele (kteří Vaší stránku hledají)
a) vytvoření uživatelsky snadného prostředí pro cílovou skupinu
b) zrychlení stránek, správné načítání, viditelnost na všem.
c) aktualizace a probuzení stránek
d) super funkčnost a reakce…

B.2.) úprava pro internetové roboty (kteří Vaší stránku zobrazují v Google / Seznamu)
a) správná definice klíčových slov na stránce
b) doplnění novinek, aktualit
c) zjištění a snaha o větší propojení stránky s internetem

 

 
2) Inbound marketing, smluvní spolupráce („aby jste byli na internetu vidět“)

fáze A) audit aktuálního stavu, návrh pro lepší marketing

Zjišťujeme jak jste celkově vidět na internetu, jaké jsou Vaše aktivity mimo Vaše vlastní webové stránky.

fáze B) realizace vylepšení celkové propagace mimo stránky

1. Sociální sítě (FB, YT, G+) – založení, správa, soutěže, spolupráce, propagace, retargeting (google pixel)
2. Kontextová reklama Google / Seznam, remarketing
3. Napojení na zbožové katalogy
4. Bannerová reklama, spolupráce s jinými stránkami
5. Šíření PR-článků a odkazů na jiné www-stránky


3) Kontrola úspěšnosti kampaně („aby jsme spočítali úspěšnost“)

Proto, aby jste byli spokojeni s námi zjišťujeme stav před samotnou akcí a dále v průběhu reklamních aktivit pomocí implementace Google Analytics,
dále používáme různé nástroje, které reflektují kvalitu Vaší SEO optimalizace před a po.

4) Udržování povědomí o značce, budování loajality (aby Vám nikdo neutekl)

1. následné dotazování zákazníků na spokojenost s výrobky
2. informování zájemců pomocí newsletteru, zasílání novinek
3. zachytávání všech zájemců s následnou aplikací remarketingu, retargetingu

5) Ostatní forma propagace / prodeje 

1. příprava a roznos reklamních tiskovin k odběratelům
2. budování sítě obchodních zástupců
3. oslovení zahraničních trhů

Možná v naší nabídce postrádáte directmailing nebo telemarketing: )  To prostě neděláme sorry, jsme moderní, ne vtěrky:)